KADIRGA MAĞARALARI KAYA KONUTLAR

X: 41,245056 Y: 37.741705 Z: 512

Yerleşim, Batman ili Hasankeyf ilçesinin 25km batsında bulunan Mirdese (Kumluca) köyünün 1.40 km kuzeybatısında, Dicle Nehri’nin kuzeyinde yer almaktadır. Ayrıca yerleşim yeri Batman il merkezinin 28 km güneydoğusunda bulunmaktadır.

Alanda toplam altı adet kaya konut tespit edilmiştir. Konutlardan 5 tanesi kompleks konut özelliği taşırken, sadece bir konut tek mekanlı konut özelliğine sahiptir. Genel itibariyle kaya konutları aynı tip düzen göstermektedir. Konutlar dikdörtgen ve kare plan özelliklerine sahiptir. Kaya konutlarının içerisinde ocak nişleri, havalandırma bacaları, aydınlatma pencereleri, hayvan yemlikleri, hayvan bağlama yerleri, yalak, yalaklara su taşıma kanalları ve nişler bulunmaktadır.