KARAYÜN KÖYÜ KOMPLEKS KAYA KONUT

X: 41,133110 Y: 37,828831 Z: 707,17

Kaya konut, Batman merkez sınırları içerisinde kalan Karayün (Koxika) köyünün 1.75km doğusunda bulunmaktadır. Karayün köyü, Batman il merkezinin kuş uçuşu 6.35km güneyinde yer almaktadır.

Kaya konut, bir ön giriş odası ve 2 mekândan oluşmaktadır. Konuta geçiş güneye bakan girişle sağlanmaktadır. Bu girişten ön giriş odasına geçilmektedir. Ön giriş odasının doğu ve batı duvarlarında tahrip olmuş birer adet niş bulunmaktadır.

1 nolu mekâna geçişi sağlayan giriş, ön giriş odasının kuzeydoğusunda bulunmaktadır. 1 nolu mekân köşeleri ovalleştirilmiş dikdörtgen planlıdır. Mekânın güneydoğu köşesinde tahrip olmuş büyük bir niş ve havalandırma deliği bulunmaktadır. Ayrıca mekânın batı duvarında 2 nolu mekânla ortak kullanılan tahrip olmuş bir adet pencere açıklığı bulunmaktadır. 2 nolu mekân ön giriş odasının kuzeydoğusunda bulunmaktadır. 2 nolu mekân köşeleri ovalleştirilmiş kare plan özelliği göstermektedir.

Kaya konutun genelinde bulunan hayvan bağlama deliklerinden konutun sonraki dönemlerde hayvan barınağı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Konutun genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.