KAYALI BOĞAZ TEK MEKÂNLI KAYA KONUT

X:41,313214 Y:37,762661 Z: 1.273,62

Kaya konut, Batman il merkezinin sınırları içerisinde bulunan Yakıtlı köyünün 1.75 km güneydoğusundaki vadi içerinde, Hasankeyf’in ise 17 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yakıtlı köyü, Batman il merkezinin 22km güneydoğusunda bulunmaktadır.

Kaya konut, tek mekândan oluşmakta ve dikdörtgen bir plana sahiptir. Kaya konuta geçiş, konutun batısında yer alan dikdörtgen formlu giriş ile sağlanmaktadır. Konutun doğusunda dikdörtgen formlu bir adet niş mevcuttur. Konutun genelinde doğal ve beşeri tahribatlar söz konusudur.