KOSKA MAĞARALARI KAYA KONUTLAR

X: 41.039455 Y: 37.784809 Z: 531

Kaya konutlar, Batman il merkezi sınırları içerisinde yer alan Oymataş köyünün 2.35km güneydoğunda, Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsünün 2.30km batısında, Kale Arno'nun 1km doğusunda Koska mağaraları olarak bilinen kayalık alanda yer almaktadır.

Alanda yapılan çalışmalarda tek mekândan oluşan 3 adet kaya konut tespit edilmiştir. Kontlardan bir tanesi doğal bir kaya altı sığınağının düzeltilmesiyle oluşturulmuştur. Kaya konutlar genel olarak dikdörtgen planlı ve girişleri güneybatıda yer almaktadır. Kaya konutların önünde düz bir alan oluşturmak için taşlardan örülerek yapılmış bir platform bulunmaktadır.

Kaya konutların içerisinde, hayvan bağlama yerleri, nişler, havalandırma bacası, kandil nişleri ve konut girişinin üstünde su tasfiyesi için açılmış su olukları bulunmaktadır. Kaya konutlarda, doğal ve beşeri tahribatların yanı sıra, kimyasal aktivitelerden kaynaklanan tahribatlar söz konusudur.