KUMLUCA KÖYÜ KAYA KONUTLAR

X:41,264695 Y:37,732216 Z: 527,65

Kumluca (Mirdese) köyü, Batman il merkezinin 21.45km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 13.39km kuzeybatısında yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda birden çok kaya konutuna rastlanmıştır ancak; boyutları belli olan, günümüze kadar koruna gelmiş dört adet kaya konut incelenmiştir.

1 nolu kaya konut, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Girişi güney bölümünde yer alan konutun iç cephe duvarlarında dört adet kemerli niş yer almaktadır.

Günümüzde ahır olarak kullanılmaktadır.

Günümüzde depo olarak kullanılan 2 nolu kaya konut, kuzey – güney doğrultuda dikdörtgen planlı, tek mekânlı olup girişi doğu cephesinde yer almaktadır.

Günümüzde ahır olarak kullanılan 3 nolu kaya konut, dikdörtgen planlı ve tek mekanlı olarak düzenlenmiştir.

Günümüzde ahır olarak kullanılan 4 nolu kaya konut, dikdörtgen planlı ve kompleks bir yapı olarak düzenlenmiştir.