MEŞTİ VADİSİ KAYA KONUTLAR

X:41,377003 Y:37,698131 Z:628,82

Meşti Vadisi, Batman ili Hasankeyf ilçesi Tepebaşı köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Vadi, Hasankeyf merkezin kuş uçumu 3,5km güneybatısında, Tepebaşı köyünün ise 3.05km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Meşti Vadisi içerisinde yapılan çalışmalarda 52 adet kaya konut tespit edilmiştir. Kaya konutlar kendi içerisinde tek mekânlı ve kompleks kaya konutlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Vadi içerisinde gözlemlenen 52 adet kaya konut içerisinde ünik form olabilecek 6 adet kompleks, 7 adet tek mekânlı kaya konut yer almaktadır. Konutların duvarlarında farklı boyutlarda yapılmış eşya ve kandil nişleri bulunmaktadır. Kaya konutların geneli daha sonraki dönemlerde hayvan barınağı olarak kullanıldığı için kaya konutların neredeyse tamamı tahribata maruz kalmıştır.