OYMATAŞ KÖYÜ KAYA KONUTLAR

X: 41.030541 Y: 37.798498 Z: 534

Kaya konutlar, Batman il merkezine bağlı Oymataş köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Oymataş köyü Batman merkezin kuş uçuşu 22km güneybatısında yer almaktadır.

Alanda yapılan çalışmalarda 34 adet kaya konut tespit edilmiştir. Günümüzde hayvan barınağı ve depo olarak kullanılan konutların 16 tanesi tek mekânlı, 18 tanesi ise kompleks kaya konut özelliğindedir. Kompleks kaya konutların ana girişleri basit dikdörtgen formludur. Kompleks kaya konutlar ön giriş odası ve 2 ile 3 mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlar ovalimsi kare ve dikdörtgen plan özelliği göstermektedirler.

Tek mekânlı kaya kontlar genelde kare ve dikdörtgen planlıdır. Birkaç konutun girişi ana kayaya oyulmuş kemerli nişe benzer bölüm içerisine yerleştirilmiştir. Bazı konutlarda ise giriş kısmında koridor diyebileceğimiz bölüm mevcuttur.

Kaya konutlarının içerisinde ocak nişleri, seki, aydınlatma pencereleri, hayvan yemlikleri, hayvan bağlama yerleri ve nişler bulunmaktadır. Alanda bulunan konutların genelinde doğal ve beşeri tahribatlar söz konusudur.