RECEPLER KÖYÜ KAYA KONUTLAR

X: 41,183824 Y: 37,814691 Z:759

Kaya konutlar, Batman merkez sınırları içerisinde yer alan Recepler köyünün 1.3km güneydoğusunda bulunmaktadır. Recepler köyü, Batman merkezinin kuş uçuşu 8.5km güneydoğusunda yer almaktadır.

Alanda yapılan çalışmalarda 12 adet kaya konut tespit edilmiştir. Günümüzde hayvan barınağı ve depo olarak kullanılan konutların,7 tanesi tek mekânlı, 5 tanesi ise kompleks kaya konut özelliğindedir.

Kompleks kaya konutlar, ön giriş odası ve ana mekândan oluşmaktadır. Ön odalara giriş, koridorlu bir geçişle sağlanmaktadır. Mekânlar dikdörtgen ve kare plan özelliğine sahiptirler. Tek mekânlı kaya konutlar, köşeleri ovalleştirilmiş, düzgün olmayan dikdörtgen ve kare planlıdır. Tek mekânlı kaya konutların birinde, yöre halkı tarafından söylenen Habil ve Kabil kabartmaları mevcuttur. Ancak bu kabartmalar günümüzde tamamen tahrip olmuştur ve sınırları hiçbir şekilde belli değildir.

Kaya konutlarının içerisinde ocak nişleri, seki, sarnıç, hayvan yemlikleri, hayvan bağlama yerleri ve nişler bulunmaktadır. Alandaki konutların tamamında doğal ve beşeri tahribatlar söz konusudur.