SARE MEVKİİ KOMPLEKS YAPI

X: 41,450339 Y: 37,781239 Z: 831,148

Kompleks yapı, Batman ili, Beşiri ilçesinin 31km güneydoğusunda bulunan Alaca köyüne bağlı Kesiktaş mezrasının güneydoğusundaki kayalık alanda yer almaktadır.

Kayaya oyulmuş kompleks yapı birbiriyle bağlantılı dört bölümden oluşmaktadır. Yapının ana girişi zeminden yüksekte olup yapıya kayaya oyulmuş basamak sistemi ile çıkılmaktadır. Ana girişin açıldığı uzun ve dar koridorla ana mekânlara geçiş sağlanmıştır. Koridorun bitiminde bir adet sarnıç, sarnıcın kuzeybatısında ise sarnıçla bağlantılı olduğu düşünülen su kanalı bulunmaktadır. Yapıda bulunan mekânlar dikdörtgen plan özelliğinde olup mekânların duvarlarında farklı büyüklük ve formlarda nişler yer almaktadır. Yapının kuzey bölümünde yer alan dört nolu mekânın doğu cephesinde zemine oyulmuş hücre tipli bir mezar? yapısı bulunmaktadır. Yapının genelinde çok fazla tahribat söz konusu olduğu için yapının hangi amaçla kullanıldığı bilinmemektedir.