SİNCANLI MAHALLESİ KOMPLEKS KAYA KONUT

X: 41,031141 Y: 37,794458 Z: 519,493

Kompleks kaya konut, Batman il merkezine bağlı Oymataş köyünün Sincanlı mahallesinde Dicle Nehrinin ise hemen doğusundaki kayalık alanda yer almaktadır. Oymataş köyü Batman il merkezinin 22km güneybatısında, Sincanlı mahallesi ise Oymataş köyünün 1km güneydoğusunda bulunmaktadır.

İki mekândan oluşan kaya konutun girişi batıya bakmaktadır. Bu girişten konutun 1 nolu mekânına geçilmektedir. 1 nolu mekân köşeleri ovalleştirilmiş düzgün olmayan dikdörtgen planlıdır. Mekânın kuzeybatı köşesi günümüzde tahrip olmuştur ve kuzeydoğu duvarında bir adet yuvarlak kemerli niş bulunmaktadır. 1 nolu mekânın güneyinde köşeleri ovalleştirilmiş dikdörtgen planlı 2 nolu mekân yer almaktadır. 2 nolu mekâna geçiş dikdörtgen formlu giriş açıklığıyla yapılmaktadır. Mekânın güney duvarında eşya koymak amacıyla yapılmış bir adet niş bulunmaktadır. Günümüzde 1 nolu mekân ile 2 nolu mekânı birbirinden ayıran duvar kısmen yıkılmıştır. Kaya konutta genel olarak doğal ve beşeri tahribat söz konusu olup; günümüzde hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır.