TABYA TEPESİ KAYA KONUTLAR

X: 41,428353 Y: 37,706741 Z: 586,53

Tabya Tepesi, Hasankeyf ilçe merkezinin kuş uçumu 1.30km güneydoğusunda bulunmaktadır. Zevruney Vadisi’nin batısında yer alan Tabya Tepesi, çevreye hakim yüksek kayalık alan üzerine konumlanmıştır.

Alanda çok sayıda kaya konut, sarnıç ve bu sarnıçlarla bağlantılı su kanalları, depolar, alanı gözetlemek amacıyla yapılmış gözetleme odaları ve basamak yapıları bulunmaktadır. Kaya koyutlar tek mekânlı kaya konutlar ve kompleks kaya konutlar olarak kendi içinde iki gruba ayrılmıştır. Konutların genelinde tahribat söz konusudur. Bazı kaya konutlar daha sonraki dönemlerde hayvan barınağı olarak kullanılmıştır. Konutların bazıları yıkık durumdadır. Alanda sağlam kalan ve boyutları kısmen belli olan yaklaşık 25 adet kaya konut tespit edilmiştir. Konutların duvarlarında eşya konmak için yapılmış farklı büyüklükteki nişlere yer verilmiştir. Konutlar birbirine benzer mimari plan özelliği göstermektedir.