ÜÇYOL KÖYÜ KAYA KONUTLAR

X:41,473373 Y:37,708094 Z: 547,59

Üçyol (Dıfle) köyü, Batman ili, Hasankeyf ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Hasankeyf ilçe merkezinin 4.75km güneydoğusunda bulunan köyün batısında bulunan kayalık alanda 13 adet kaya konut tespit edilmiştir.

Kaya konutlar kendi içerisinde tek mekanlı ve kompleks mekanlı olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Konutlar tahribata maruz kalmışlardır ve sonraki dönemlerde hayvan barınağı olarak kullanılmışlardır. Konutların duvarlarında eşya konmak için yapılmış nişler ve bazı konutlarda havalandırma bacası mevcuttur. Kaya konutlar kare ve dikdörtgen plan özelliği göstermektedirler ve bazı konutların girişi kemerli olarak yapılmıştır. Kompleks kaya konutlar ana kayanın oyulmasıyla yapılmış bölme ile mekânlara ayrılmıştır. Kaya konutlar günümüzde işlevlerini yitirmişlerdir ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.