YOLVEREN KÖYÜ KAYA KONUTLAR

X: 41,278814 Y: 37,800961 Z: 830,46

Kaya konutlar, Yolveren köyünün doğusunda yer almaktadır. Yolveren köyü Batman merkezin kuş uçumu 16.50km güneydoğusunda bulunmaktadır. Alanda yapılan çalışmalarda 5 adet kaya konut tespit edilmiştir. Günümüzde hayvan barınağı olarak kullanılan konutların,4 tanesi tek mekânlı, 1 tanesi ise kompleks kaya konut özelliğindedir.

Kompleks kaya konut, ön giriş odası ve 1 adet mekândan oluşmaktadır. Konuta geçişi sağlayan giriş konutun batı cephesinde yer almaktadır. Ön giriş odası dikdörtgen, ana mekân ise köşeleri ovalleştirilmiş dikdörtgen plandır.

Tek mekânlı kaya konutlar, dikdörtgen ve oval planlıdır. Konutlara geçişi sağlayan girişler konutların doğu ve batı cephesinde yer almaktadır. İki konuta üst açık etrafı moloz taşla örülmüş koridordan geçilmektedir. Konutların birinde, sarnıç ağzına benzeyen bir açıklık bulunmaktadır. Bu açıklıktan anlaşıldığı kadarıyla konutun sarnıç olarak kullanılmış olduğu düşünülmektedir. Benzer örneklerine Hasankeyf’te de rastlanmıştır.

Kaya konutlarının içerisinde, hayvan yemlikleri, hayvan bağlama yerleri ve nişler bulunmaktadır. Alandaki konutların tamamında doğal ve beşeri tahribatlar söz konusudur.