YUKARI KARHA MEVKİİ KAYA KONUTLAR

X: 41,493673 Y: 37,737863 Z: 537,02

Batman ili Beşiri ilçe merkezinin 40km güneydoğusunda bulunan Yukarı Karha mevkiinde ana kayaya oyulmuş sekiz adet kaya konut tespit edilmiştir.

Bu konutlardan üç tanesi kayalık alanın sarp kısmında yer aldığı için incelenememiştir. Gözlemi yapılan kaya konutların genel anlamda dikdörtgen bir plana sahip olduğu ve içlerinden bazılarının günümüzde hayvan barınağı ya da su deposu olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.