ZEVRUNEY VADİSİ KAYA KONUTLAR

X: 41,430859 Y: 37,706595 Z: 531,49

Batman ilinin kuş uçuşu 33.45km güneydoğusunda bulunan Zevruney Vadisi, Hasankeyf merkezin 1.75km güneydoğusunda yer almaktadır.

Zevruney Vadisi’nde yapılan çalışmalarda çok sayıda kaya konut tespit edilmiştir. Alanda bulunan kaya konutlar tek mekânlı kaya konutlar ve kompleks kaya konutlar olarak 2 gruba ayrılmaktadır. Ayrıca yarım bırakılmış kaya konut örnekleri de bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda boyutları belli olan ve günümüze dek kısmen korunarak gelen yaklaşık 50 adet kaya konut gözlenmiştir. Bu konutlarla bağlantılı kayaya oyularak yapılmış su kanalı ve sarnıçlar bulunmaktadır. Vadi boyunca kayalık alanın yüksek kısımlarında bulunan mekânlara ulaşımı sağlayan basamak sistemi bulunmaktadır.