AKALIN KÖYÜ MEZARLIK ALANI

X: 41,552713 Y: 37,690857 Z: 812,67

Akalın köyü, Batman ili, Hasankeyf ilçe merkezinin 13km güneydoğusunda bulunmaktadır. Mezarlık alanı, Akalın köyünün yaklaşık 1km güneybatısında, çevreye hâkim bir tepe üzerinde yer almaktadır.

Mezarlık alanı içinde yazıtlı ve düzenli mezarların yanı sıra herhangi bir yazıt veya süsleme bulunmayan mezarlar da bulunmaktadır. Alanda bulunan düzenli mezarların ayak ve baş şahidelerinde kazıma ve kabartma tekniğiyle yapılmış Arapça yazıtlar mevcuttur. Diğer mezarların ise etrafı düzensiz taşlarla örülerek mezarların sınırları belirlenmiştir; mezar taşları da aynı şekilde düzensiz taş bloklardan oluşmaktadır. Alanda büyük oranda doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.