ARIK MEZRASI MEZARLIK ALANI

X:41,100063 Y:37,746707 Z:570,66

Mezarlık alanı, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Boğözü köyünün Arık (Dera Ser) mezrası sınırları içerisinde kalan yörede “Köy içi” mevkii olarak bilinen alanda bulunmaktadır. Bağözü köyü, Batman il merkezinin 81km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin 22km güneybatısında yer almaktadır.

Geniş bir alana yayılan mezarlık alanının sınırları belli değildir. Dağınık haldeki mezarlardan bazılarının etrafı düzensiz taşlarla sınırlandırılmıştır. Etrafı düzensiz taşlarla örülen mezralar form olarak dikdörtgen ve oval planlıdırlar. Mezarlar, doğu-batı doğrultuludur. Ayak ve baş şahideleri sağlam olan mezarların yanında yıkılmış ve kırılmış şahidelerde bulunmaktadır. Genel olarak kesme taştan yapılan şahidelerden bir adet serpuş şeklinde olan baş şahidesine de rastlanılmıştır. Mezarların şahidelerinde herhangi bir yazıt ve süslemeye rastlanılmamıştır. Bakımsız bırakılan mezarlık alanında tahribat söz konusudur.