BAĞLICA KÖYÜ 4 NOLU KAYA MEZARI

X: 41,158972 Y: 37,632253 Z: 1.124,62

4 nolu kaya mezarı, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Bağlıca köyünün yaklaşık 600m kuzeyinde bulunan ve yöre halkı tarafından Keleha Kasre olarak bilinen yüksek dağ zirvesinde yer almaktadır. Bağlıca Köyü, Batman il merkezinin kuş uçumu 29.26km güneyinde, Gercüş ilçesinin ise 20.08km batısında yer almaktadır.

Kaya mezarın girişi güneye bakmaktadır ve girişi koridorludur. Koridorun güneyinde iki adet basamak yer almaktadır (Resim 1). Kaya mezarında altı adet kline mevcut olup mezar odası kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Mezar içinde yer alan klinelerin tümü yastıklıdır ve klinler birbirlerine bitişik durumda yapılmıştır. Klineler mezar odasının doğu, batı ve kuzey duvarlarında yer almaktadır. 1 ve 2 nolu klineler mezar odasının doğu duvarında (Resim 2), 3-4 nolu klineler mezar odasının kuzey duvarında (Resim 3), 5-6 nolu klineler ise mezar odasının batı duvarında yer almaktadır (Resim 4).