GEVRASOR TEPESİARCOSOLİUMLU KAYA MEZAR

X: 41.221087 Y: 37.797023 Z:837

Kaya mezarı, Batman ili merkezinin kuş uçuşu 13km güneydoğusunda, Meymüniye Boğazı’nın batısındaki Gevrasor Tepesi olarak adlandırılan kayalık alanda bulunmaktadır.

Dikdörtgen planlı mezar odasının doğu ve güney duvarlarında birer adet arcosoliumlu kline yer almaktadır. Kaya mezarının girişi, kuzeye bakmakla birlikte büyük oranda tahrip olmuştur. Doğuda yer alan klinenin bariyer kısmı tamamıyla yıkılmış durumdadır. Kaya mezar, büyük oranda tahrip olmuş ve mezarda kaçak kazı izleri mevcuttur.