HASANKEYF YUKARI ŞEHİR MEZARLIK ALANLARI

X: 41,408763 Y: 37,710922 Z: 578,35

Hasankeyf İç Kale’de, Talim Meydanı’nın kuzeydoğusunda ve kalenin güneydoğusundaki Yukarı Mahalle olarak adlandırılan mevkide, iki farklı mezarlık alanı bulunmaktadır. Şeyh Şerafeddin Türbesi ve Şehy Muhiyeddin Türbesi’nin de yer aldığı mezarlık alanları, eğimli ve geniş bir arazi üzerinde kurulmuştur.

Mezarlık alanlarında, özgün taşları bozulmamış mezarların yanı sıra, taşlarının bir bölümü kaybolmuş veya başka mezarlardan sökülen taşlarla oluşmuş değişik tür, form ve malzemeli mezarlar bulunmaktadır. Mezar taşlarında, Arapça harflerle yazılmış kitabeler çoğunluktadır. Çoğunluğu kireç taşından yapılmış mezar taşları, tabiat şartları ve özellikle beşeri tahribatıa maruz kalmıştır. İç Kale’de 1970’li yıllara kadar halk yaşamaya devam ettiği için buradaki mezarlık alanlarında son yıllara dek defin devam etmiştir.