HIDIR BEY MEZARLIK ALANI

X: 41,487524 Y: 38,195012 Z: 856,85

Hıdır Bey Mezarlık Alanı, Batman ili, Kozluk ilçesinin Hamam Mahallesinde, Hıdır Bey camisinin ise kuzeyinde bulunmaktadır.

Mezarlık alanı doğu-batı 54.00m, kuzey-güney 24.00m ölçülerinde bir alana yayılmıştır. Günümüzde modern ihata duvarları ile çevrelenmiş olan mezarlık alanında Hıdır Bey aile fertlerine ait mezar yapılarının yanı sıra modern mezarlarda mevcuttur. Tarihi niteliğe sahip olan bu mezarların baş ve ayak şahidelerinde kazıma tekniğiyle yapılmış Arapça yazıların yanı sıra bitkisel ve geometrik süslemeler bulunmaktadır. Mezarlar büyük orada tahrip olmuş ve çoğu mezarın ayak ve baş şahideleri devrilmiştir. Alanda günümüzde de gömü yapılmaya devam edilmektedir. Mezarlık alanının yüzeyi bakımsızlıktan dolayı yabani otlarla kaplıdır.