KADIRGA MAĞARALARI 1-2 NOLU KAYA MEZARLAR

X: 41,245127 Y:37,742029 Z: 520

Kadırga Mağaraları olarak adlandırılan yerleşim yeri, Batman il merkezi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kumluca köyünün 2km kuzeybatısında, Batman ili merkezinin 19.58km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçesinin 15.50km, Suçeken köyünün de 4.10km batısında ve Batı Raman Dağı’nın güneydoğusundaki güney yamacta yer almaktadır.

Dicle Nehrinin kuzeyinde yer alan kayalık alanda bir arcosoliumlu, bir de khamasorionlu mezar mevcuttur. Bu mezarlar birbirleri ile bağlantılı bir konumda bulunduğu için iki mezarda birbiriyle bağlantılıdır.

Kuzeyde yer alan arcosoliumlu mezar, klineli olmayıp, kapak oturtulabilen bariyerleri ile lahit biçiminde yapıldığı anlaşılmaktadır. Lahit, kayalık alanın elverdiği imkânlar doğrultusunda şekillendirilmiştir. Güneyde yer alan khamasorion mezarda ise iç kısmının büyük bir bölümünde toprak dolgu yer almaktadır.