KADIRGA MAĞARALARI 4 NOLU KAYA MEZAR

X: 41,245157 Y:37,741877 Z: 515

Kadırga Mağaraları olarak adlandırılan yerleşim yeri, Batman il merkezi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kumluca köyünün 2km kuzeybatısında, Batman ili merkezinin 19.58km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçesinin 15.50km, Suçeken köyünün de 4.10km batısında, Dicle Nehrinin kuzeyinde Batı Raman Dağının güneydoğusundaki güney yamacında yer almaktadır.

Kaya mezara giriş, güney ve batı bölümün duvarlarının tamamen yıkılmasın dolayı belirsizdir. Ancak, batı bölümde yer alan izlerden girişin mekânın batısından yapılmış olabileceğini daha kuvvetli bir olasılık olarak göstermektedir.

Ana kayaya oyulmuş olan mezar sonraki önemlerde kaya konuta dönüştürülmüş, dikdörtgen planlıdır. Söz konusu mekânda çok fazla tahribat bulunmakta ve günümüzde Göçerler tarafından hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda mekân içinde hayvan bağlama delikleri de mevcuttur.

Mekân içinde doğuda apsis şeklinde yapılmış bir niş yer almaktadır. Sonraki dönemde konuta dönüştürülmüş alanın batı girişinin hemen kuzeyinde kareye yakın dikdörtgen planlı bir mekân daha mevcuttur.

Mezarın kuzey duvarında kayaya oyularak yapılmış kline kalıntısı kalmamış, kısmen görülen üç adet arcosoliumlu kaya mezarı mevcuttur.