KALEYOLU KÖYÜ MEZARLIK ALANI

X:41,459136 Y:38,471363 Z:1.344,04

Mezarlık alanı, Batman ilinin Sason ilçesine bağlı Kaleyolu (Bozıkan) köyünün 535m güneydoğusunda yer alan hâkim bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Kaleyolu köyü, Batman il merkezinin 90km kuzeydoğusunda, Sason ilçe merkezinin 24km kuzeyinde bulunmaktadır.

Alanda yapılan envanter çalışmalarında 13 adet sanduka tipli mezar ve çok sayıda basit mezar yapıları tespit edilmiştir. Dikdörtgen prizma şeklindeki sandukalara ait baş ve ayak şahidelerine rastlanılmıştır. Bu şahidelerden bazıları mezarlarda sandukaya bitişik olarak yapılmışken bazıları ise mezarların baş ve ayak kısımlarında yer alan yuvalara yerleştirilerek oluşturulmuştur. Geçmeli sandukaların şahideleri günümüzde yerlerinde bulunmamaktadır. Bu mezarların hangi döneme ait olduğuna ilişkin herhangi bir yazıt bulunmamaktadır. Mezarlık alanındaki doğal ve beşeri tahribat söz konusudur. Mezar yapılarının Bozıkan Kalesine yakınlığından dolayı olasılıkla kaleyle aynı döneme tarihlendirilebilir.