KIRKAT KÖYÜ 4 NOLU KAYA MEZARI

X: 41,298215 Y: 37,557904 Z: 1.115,49

4 nolu kaya mezarı, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyünün 350m güneyinde bulunan kayalık alanda yer almaktadır. Kırkat köyü, Batman merkezin kuş uçumu 39.35km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin ise 8km batısında bulunmaktadır.

Mezarın girişi batıda yer almaktadır. Girişin ön tarafı toprak ve moloz taş dolgu ile kaplıdır (Resim 1). (Resim 2) Mezarın güneydoğusunda yerde kaya bir çıkıntı vardır. Bu çıkıntı, alabastron veya unguentarium konulan alan olmalıdır. Mezarın batısında yer alan girişin kuzey ve güneyinde zemine oyularak yapılmış iki adet çukur bulunmaktadır, bu çukurlar ölü hediyelerinin konulduğu alanlar olmalıdır. Mezar içinde toplamda 5 adet kline mevcuttur. Klineler mezar odasının kuzey, güney ve doğu duvarında bulanmaktadırlar.

1 nolu kline mezar odasının doğu duvarında (Resim 3), 2-3 nolu kline bitişik durumdadır ve mezar odasının kuzey duvarında (Resim 4), 4-5 nolu klinler aynı şekilde bitişik durumdadır ve mezar odasının güney duvarında yer almaktadır.