KIŞLAK KÖYÜ MEZARLIK ALANI

X: 41,122774 Y:37,651918 Z : 859,99

Mezarlık alanı, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Kışlak (Zivinge) köyünün batısında bulunmaktadır. Kışlak köyü, Batman il merkezinin 90km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin 32km kuzeybatısında bulunmaktadır.

Geniş bir alana yayılan mezarlıkta çok sayıda çevresi moloz taşlarla sınırlandırılmış ayak ve baş şahidesinde herhangi bir yazı ve süsleme bulunmayan basit mezarlar mevcuttur. Bu mezarların dışında mezarlık alanında sadece bir mezarın baş şahidesinde Arapça yazı bulunmaktadır fakat şahide günümüzde büyük oranda deforme olmuştur. Mezarlık alanı günümüzde bakımsızlıktan dolayı otla kaplıdır ve tahribat söz konusudur.