KOSKA MEZARLIK ALANI

X:41.041919 Y:37.784405 Z:520

Koska mezarlık alanı, Oymataş köyünün 2.5km güneydoğusunda, Koska Mağaralarının hemen doğusunda yer almaktadır. Oymataş köyü ise Batman merkezin 14km güneybatısında yer almaktadır.

Mezarlık alanı, küçük bir vadi içinde doğal bir kayaçtan oluşan yükselti üstünde yer almaktadır. Mezarlığın güneyinde etrafı taşlarla örülmüş yuvarlak bir mezar daha bulunmaktadır. Mezarlığın doğusunda yuvarlak planlı olup ve birçok taşın bir araya yığılmasıyla oluşturulmuş bir mezarlık alanı daha bulunmaktadır. Alanda bulunan mezarların ayak ve baş şahidelerinde herhangi bir yazı ve süsleme öğelerine rastlanmamıştır. Bu mezarların etrafı düzensiz taşlarla örülerek mezarın sınırı belirlenmiştir aynı şekilde ayak ve baş şahideleride düzensiz taşlardan oluşmaktadır.