KUYUBAŞI KÖYÜ MEZARLIK ALANI

X:41.078161 Y: 37.779464 Z:517

Mezarlık alanı, Batman ilinin 12km güneyinde, Oymataş köyünün 4.5km güneydoğusunda, Dicle Nehri'nin kuzeyinde yer almaktadır.

Mezarlık alanında toplamda 21 adet mezar yer almaktadır. Bu mezarların 18 tanesi çocuk mezarıdır. Oldukça tahrip olan mezarlık alanı bakımsızlıktan yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Mezarlık etrafında Orta Paleolitik Çağ’a ait olduğu düşünülen kazıyıcılar ele geçmiştir.