LAHİT VE OSTOTEK-RÖLİK MEZARLAR

X: 41,412299 Y: 37,709808 Z: 540 m

Mezar, Hasankeyf Kalesi’nin 200m kadar güneyinde yer alan kanyon vadide yer almaktadır. Khamasorion mezarın yaklaşık 3m kuzeydoğusunda yer alan üç lahit, kuzey-güney doğrultulu olarak yan yana durmaktadır (Res. 3-4).