OYMATAŞ KÖYÜ MEZARLIĞI

X:41.018675 Y:37.797305 Z:519

Mezarlık alanı, Batman merkez sınırları içerinde yer alan Oymataş köyünde bulunmaktadır. Oymataş köyü, Batman merkezin kuş uçuşu 14km güneybatısında yer almaktadır.

Bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mezarlık alanı, içinde bulunan bazı mezarların ayak ve baş şahideleri düzgün işlenmiş taşlardan yapılmışken bazı mezarların ise düzensiz taşlardan yapılmıştır. Ayak ve baş şahideleri düzensiz taşlardan yapılan mezarların etrafı yine düzensiz taşlarla örülerek mezarların sınırı belirlenmiştir.Mezarlığın kuzey bölümünü köyün atık sularının aktığı küçük bir dere sınırlamaktadır. Herhangi bir koruma duvarı olmadığından mezarlık tahribata açık durumdadır.