SAKLI KÖY MEZARLIK ALANI

X:41,532784 Y:37,707127 Z:596,62

Saklı köy ( Lepena ), Batman il merkezinin 40.45km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 10km doğusunda yer almaktadır.

Mezarlık alanı köyün kuzeydoğusundaki tepelik alanda bulunmaktadır. Geç Dönemde kullanılan mezarlık alanı, günümüzde halen kullanılmaktadır. Mezarlık alanında bazı mezarların ayak ve baş şahideleri düzgün taş bloklardan yapılmışken; bazıları ise düzensiz taşlardan yapılmıştır. Ayak ve baş şahideleri süslemeli olan mezarların etrafı aynı şekilde düzgün bloklarla kapatılarak mezarların sınırları belirlenmiştir. Kireç taşından yapılan mezar taşları fiziki ve beşeri koşullar nedeniyle büyük ölçüde tahrip olmuştur. Arap alfabesiyle yazılmış mezar taşlarında bitki kompozisyonları ve geometrik süslemelerle birlikte hançer motifli süslemeler de görülmektedir.