SERKEVİR VADİSİ TAŞ SANDIK MEZARLAR

X: 41,160767 Y: 37,758251 Z: 500,97

Serkevir Vadisi, Batman il merkezine bağlı Salkımlı Mezrasının 1.15km güneydoğusu, Çayüstü köyünün ise 2.06km batısında yer almaktadır.

Serkevir Vadisinde yapılan çalışmalarda iki adet khamosorion mezara rastlanmıştır. Bu mezarlar vadinin kuzey yamacı boyunca kayaların alt kısımlarında yer alan çarpakların olduğu bölümlerde, iki farklı alanda, kayaya oyularak yapılmıştır. Mezarların yönü doğu-batı doğrultuludurlar. Mezarların doğu-batı yönünde olması ve kayaya oyularak yapılmış olması doğrultusunda olasılıkla Hıristiyan mezarı olduklarını göstermektedir.