ŞEYH ALİ MEZARLIĞI (ANONİM ZAVİYE VE MEZARLIK)

X: 41,414198 Y: 37,713671 Z: 484,15

Mezarlık alanı ve türbenin yer aldığı, halk arasında Şeyh Ali Tekkesi olarak adlandırılan alan, Hasankeyf ilçe merkezinde, Dicle Nehri’nin doğusunda bulunmaktadır.

Türbede yatan kişinin tasavvuf ehli bir veli, derviş ya da bir şeyh olduğu, ölümü üzerine türbenin yaptırıldığı, daha sonra ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ek yapılar inşa edildiği, duyulan saygı ve hürmetin ifadesi ile türbenin çevresinin mezarlık alana dönüştüğü düşünülmektedir. Alanda yer alan yapıların tamamı günümüze yıkılmış bir vaziyette ulaşmış olup mezarların çoğunun ise ayak ve baş şahideleri kırık ve okunamaz durumdadır. Mezarlık yakın zamana kadar kullanılmıştır.