ŞEYH TACETTİN MEZARLIK ALANI

X:41,457912 Y: 38,486663 Z:1.475,98

Şeyh Tacettin Mezarlık Alanı, Batman ilinin Sason ilçesine bağlı Kaleyolu (Bozıkan) köyü sınırları içerisinde, yörede Şexan Mahallesi olarak bilinen mevkide bulunmaktadır. Kaleyolu köyü, Batman il merkezinin 90km kuzeydoğusunda, Sason ilçe merkezinin 24km kuzeyinde bulunmaktadır.

Mezarlık alanı ise Kaleyolu köyünün 1km kuzeyinde bulunmaktadır. Mezarlık alanın etrafı günümüzde modern istinat duvarıyla çevrilmiş ve bu alanın kuzeydoğusunda tarihi niteliğe sahip 2 adet eski mezar yapısı bulunmaktadır. Bu mezarların ayak ve baş şahidelerinde Arapça yazı kuşağı ve deformeden dolayı belli olmayan diğer süslemeler bulunmaktadır. Mezarlık alanında bulunan diğer mezarlar ise yazısız ve süslemesiz basit mezarlardır. Alanının kuzeybatısında modern dönemde yapılmış mescit yapısı bulunmaktadır. Mezarlık alanı bakımsızlıktan tahrip olmuş ve yabani otlarla dolmuştur.