SİNCANLI MEZARLIK ALANI

X:41.030198 Y:37.796738 Z: 523

Oymataş köyüne bağlı Sincanlı Mahallesi'nin hemen kuzeybatısında küçük bir vadi içinde yer alan mezarlık alanı Oymataş köyünün 1km güneydoğusunda bulunmaktadır. Oymataş köyü Batman il merkezinin 14km güneybatısında yer almaktadır.

Vadi içinde yer alan mezarlık üç bölümden oluşmaktadır. İkisi vadi içinde bulunan iki küçük tepecik üzerinde oluşturulmuştur. Mezarlık alanlarından üçüncüsü ise doğal bir kayalık alanın eteğindeki yükseltide bulunmaktadır. Söz konusu bu mezarlığın doğu kısmı; bir başka deyişle eteğin en alt kısmı toprak kaybını engellemek için oldukça büyük taslardan oluşturulmuş bir duvarla çevrilmiştir. Ancak söz konusu duvar tahrip olmuştur. Nitekim etek üzerinde yer alan mezarlıkla hemen doğusunda bulunan mezarlık alanı arasında küçük bir dere yatağı bulunmaktadır. Özellikle kış mevsiminde dere içinden akan sular bu duvarı tahrip etmiş olmalıdır. Mezarlıklar son derece bakımsız durumda olup şahidelerine Süleyman mührü olan mezarlara da rastlanılmıştır.

Alanda bulunan bazı mezarların ayak ve baş şahidelerinde herhangi yazı ve süsleme öğelerine rastlanmamıştır. Bu mezarların etrafı düzensiz taşlarla örülerek mezarın sınırı belirlenmiştir aynı şekilde ayak ve baş şahideleride düzensiz taşlardan oluşmaktadır.