YOLÜSTÜ KÖYÜ 3 NOLU KAYA MEZARI

X:41,608851 Y:37,713326 Z:644,93

3 nolu kaya mezarı, Batman il merkezinin 46km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 16.95km doğusunda bulunan Yolüstü (Kedile) köyünün güneyindeki tepenin yamacında yer almaktadır.

Kaya platformunun güney yönüne bakan cephesinde yerden 2.10m yükseklikte ana kayaya oyulan tek odalı kaya mezarı, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Mezar odasının doğu, batı ve kuzey duvarlarında üç adet kline yer almaktadır. Farklı ölçülere sahip dikdörtgen formlu klinelerin ön kısımlarında tahribat oluşmuştur. Ayrıca mezar odasının doğu duvarında ölü hediyelerini koyma amacıyla yapıldığı düşünülen bir adet niş yer almaktadır. Mezarın genelinde tahribat söz konusudur.