YOLÜSTÜ KÖYÜ MEZARLIK ALANI

X :41,609751 Y :37,716945 Z :583,4

Mezarlık alanı, Batman il merkezinin 46km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 17km doğusunda bulunan Yolüstü (Kedile) köyünün doğusundaki tepelik alanda yer almaktadır.

Yaklaşık 2500m2’lik alana yayılan alandaki mezarların çoğu tahrip olmuştur. Günümüze çok az sayıda sağlam mezar ulaşabilmiştir. Etrafı düzensiz taşlarla örülerek sınırı belirlenmiş mezarların, baş ve ayak şahidelerinin çoğu yerinden sökülmüş vaziyettedir. Mezar taşlarının çoğunda herhangi bir yazı veya bezeme unsuru bulunmamaktadır. Ancak bazı mezar taşlarında Arap harfleriyle yazılmış yazı ve bitkisel motifler bulunmaktadır.