YOLÜSTÜ KÖYÜ MEZARLIK ALANI

X:41,467166 Y:38,374873 Z:950

Mezarlık Alanı, Batman ili, Sason ilçesi sınırları içinde bulunan Yolüstü köyünde bulunmaktadır. Yolüstü köyü, Sason ilçesinin kuş uçuşu 7km kuzeybatısında yer almaktadır. Mezarlık alanı ise Yolüstü köyünün 1km güneyinde bulunan alçak bir tepe üzerinde yer almaktadır.

Mezarlık alanı yaklaşık olarak doğu-batı yönünde 109m, kuzey-güney yönünde 78m’lik bir alana yayılmıştır. Mezarlık alanında eski ve yeni mezarlar iç içe olup, halen köyün mezarlık alanı olarak kullanılmaktadır. Eski mezarlar baş ve ayak şahidelerinden oluşup doğrudan toprağa oturtulacak şekilde sandukasız ve pehle taşı olmadan yapılmıştır. Bir kısmının etrafı taşlarla sınırlandırılan bu mezarların şahidelerine insan formu verilerek oluşturulan mezar taşları da yer alır. Alanda bulunan eski mezardan bazıları düzenli kesme taşlardan yapılmışken, bazıları da düzensiz taşlardan yapılmıştır. Eski mezarların ayak ve baş şahidelerinde yazıt, kılıç motifi, fişeklik ve haç motifleri de mevcuttur.

Dikdörtgen formlu olan mezar taşlarının tepelik kısımları dilimli, üçgen ve yuvarlak kemerli tarzda yapılmıştır. Eski mezarlar daha çok tepenin zirve kısmında yer almaktadır. Eski mezarların taşlarının çoğu deforme olmuş ve üzerlerindeki motifler anlaşılmamaktadır. Alanda bakımsızlıktan dolayı tahribat söz konusudur.