YOLVEREN KÖYÜ EZİDİ MEZARLIK ALANI VE ZİYARETGÂHI

X:41,274261 Y:37,800411 Z:813,956

Mezarlık alanı, Yolveren köyünün batısında bulunmaktadır. Yolveren köyü Batman merkezin kuş uçumu 16.50km güneydoğusunda yer almaktadır.

Mezarlık alanda eski ve yeni mezarlar içe içedir. Mezarların ayak ve baş şahidelerinde Arapça ve Latin harfleriyle yazılmış yazıların yanında kazıma tekniğiyle yapılmış güneş,tavus kuşu, istiridye, bitkisel ve geometrik motifler bulunmaktadır. Mezarlık alanı yoğun ot ve tahribattan dolayı tam olarak incelenememiştir.

Ayrıca mezarlık alanın kuzeybatısında Ezidi ziyaretgâhı da bulunmaktadır. Bu ziyaretgâh kare planlı olup, üzeri dilimli kubbe ile kapatılmıştır. Ziyaretgâhın batıya bakan girişi dikdörtgen formludur. Dilimli kubbe, yuvarlak ve çokgen olmak üzere üç adet kasnağa oturtulmuştur. Ziyaretgâhın içinde dikdörtgen formlu 3 adet niş bulunmaktadır. Ziyaretgâh günümüze uygun bir işçilikle yapılmıştır.