YUKARI ALIÇLI KÖYÜ MEZARLIK ALANI

X: 41,516300 Y: 38,209806 Z: 712,7

Mezarlık alanı, Batman ili Kozluk ilçesi sınırları içerinde kalan Alıçlı köyünün batısında yer almaktadır. Alıçlı köyü, Batman il merkezinin 64km, Kozluk ilçe merkezinin 9km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Mezarlık alanında İslami Dönem mezar taşlarının yanı sıra yazısız mezar taşları ile herhangi bir din veya etnik grupla ilişkilendirilemeyen mezar taşları da yer almaktadır. Üzerinde farklı geometrik şekiller, insan figürleri ve çeşitli nesneli bezeme örnekleri bulunan mezar taşlarında, yazının kullanılmaması bunların kökenleri hakkında somut bilgi sunmamaktadır. Nesneli figürlerin bir kısmı askeri eşya örneklerini (hançer, fişeklik, matara, madalyon) andırmasından dolayı bunları çevre illerde (Cizre, Mardin, Tunceli, Siirt v.b) bulunan İslam dönemi mezar taşlarına yaklaştırmakta ve en azından bir kısmının İslami mezar taşı olduklarını düşündürmektedir. Mezarlık alanında büyük oranda tahribat söz konusudur. Mezar taşlarının çoğu yerinden çıkmış ya da olduğu yerde devrilmiştir. Eski mezarlığın hemen güneyinde modern dönem mezarlığı mevcuttur.