YUKARI BEDAL 4 NOLU KAYA MEZAR

X: 41,238782 Y:37,807164 Z: 822 m

Yukarı Bedal yerleşimi, Batman il merkezinin 12.62km, Kolbaşı Mahallesinin ise 2.00km güneydoğusunda yer almaktadır. Yukarı Bedal yerleşiminde dört adet kaya mezarı ile karşılaşılmıştır.

Dikdörtgen plan özelliği gösteren 4 nolu mezara giriş bölümü tamamen tahrip olmuştur. Klineler mezar odasının kuzey, güney ve doğu duvarlarında bulunmaktadır. Mezar odasının büyük bir bölümü toprak dolgu ile doludur ve klineler tahrip olmuştur.