ZİYARET MEZRASI MEZARLIK ALANI

X:41,303703 Y:38,293798 Z:732,402

Mezarlık alanı, Batman ili Sason ilçesine bağlı Aşağı Umurlu (Haydar) köyünün 4km güneyinde yer alan Ziyaret mezrasının 250m güneybatısında bulunmaktadır. Aşağı Umurlu köyü, Batman il merkezinin 52km kuzeydoğusunda, Sason ilçe merkezinin 12km batısında yer almaktadır.

Geniş bir alana yayılan mezarlık alanı modern bir istinat duvarıyla çevrelenmiştir. Mezarlık alanı, doğu-batı yönünde 190m, kuzey-güney yönünde 110m ölçülerindedir. Mezarlık alanında, eski ve yeni mezarlar iç içe bulunmakta olup, bazı mezarların ayak ve baş şahideleri süslemeliyken bazılarının ise yazısız ve süslemesizdir. Kesme taş ve yassı taşlardan oluşan mezarlar dışında düzgün kesme taşlardan yapılan mezarlar da bulunmaktadır. Baş şahideleri serpuş şeklinde olan mezarlara da rastlanmış olup; bazı mezarlar da kabartma şeklinde yapılmış, tüfek, kılıç, hançer, kalkan ve fişeklik motiflerine de rastlanmıştır. Günümüzde halen defin işlemleri yapılan mezarlık alanında yoğun şekilde otlar bulunmakta olup; bakımsız bir mezarlık olduğu gözlemlenmiştir.