ATLIHAN MEZRASI KAYA MEZARI

X: 41,225992 Y: 37,722689 Z: 562,73 m

Atlıhan mezrası, Hasankeyf’in 16.66km kuzeybatısında, Kantar Köprüsü’nün 8.75km güneydoğusunda, Akarca mezrasının ise 4.00km doğusunda yer almaktadır.

Giriş kısmı, kuzeyde yer alan kaya mezarı kare planlıdır. Kayaya oyulmuş yapının içinde üç adet arcosoliumlu(Üstü kemerli mezar hücresi) mezar yer almaktadır. Kaya mezarı tipik bir Geç Antik Dönem mezarı olup, ilk olarak 3. - 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Ancak, bu tür mezarlık alanlarının Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde de kullanıldığı düşünülecek olunursa 3-6. yüzyıllar arasında kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Günümüzde depo olarak kullanılmaktadır.