BAĞLICA KÖYÜ 1-2 NOLU KAYA MEZARI

X: 41,158972 Y: 37,632253 Z: 1.124,62

1-2 nolu kaya mezarı, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Bağlıca köyünün yaklaşık 600m kuzeyinde bulunan ve yöre halkı tarafından Keleha Kasre olarak bilinen yüksek dağ zirvesinde yer almaktadır. Bağlıca Köyü, Batman il merkezinin kuş uçumu 29.26km güneyinde, Gercüş ilçesinin ise 20.08km batısında yer almaktadır (Resim 1).

Kaya mezarı iki bölmeden oluşmaktadır. Her ne kadar kaya konutu izlenimi verse de, klinelerin yer alması kaya mezarı olduğunun bir göstergesidir. İki mezarlık alanı olan bu alanda bir koridor oluşturularak iki mezar birleştirilmiştir ve sonraki dönemlerde kaya konut olarak kullanılmış olmalıdır. Batıda yer alan mezarlık alan kareye yakın dikdörtgen, doğuda yer alan mezarlık alan ise oval bir plana sahiptir. Kaya mezarların 4 adet klinesi mevcut halde korunabilmiştir. Bu klinelerden üç tanesinde ölünün başının konduğu yastık izleri vardır.

1 nolu mezar içinde üç adet kline vardır. Mezarlık alanın güneyinde oldukça tahrip olmuş bir giriş yer almaktadır (Resim 2). 2 nolu mezarın giriş kısmının ortasında basit şekilde kayanın derinleştirilmesiyle oluşturulmuş basamak yer almaktadır. Mezar içinde bir adet kline vardır. Kline de herhangi bir yastık veya bariyer izine rastlanmamıştır (Resim 3).