BAĞLICA KÖYÜ 5 NOLU KAYA MEZARI

X: 41,158972 Y: 37,632253 Z: 1.124,62

5 nolu kaya mezarı, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Bağlıca köyünün yaklaşık 600m kuzeyinde bulunan ve yöre halkı tarafından Keleha Kasre olarak bilinen yüksek dağ zirvesinde yer almaktadır. Bağlıca Köyü, Batman il merkezinin kuş uçumu 29.26km güneyinde, Gercüş ilçesinin ise 20.08km batısında yer almaktadır.

Kaya mezarının girişi güneye bakmaktadır ve giriş kısmı büyük oranda tahrip olmuştur (Resim 1). Kaya mezarı kareye yakın planlıdır ve mezar içinde 8 adet kline mevcuttur. Klineler mezar odasının doğu, batı, kuzey ve güney duvarlarında bulunmaktadır. Kaya mezarı tahribata maruz kalmıştır. Bu kaya mezarında bulunan klinler 4 nolu kaya mezarında bulunan klinler gibi bitişik durumda yapılmıştır. 1-2 nolu kilinler mezar odasının doğu duvarında yer almaktadır ve bu klinelerin sınırı tam olarak belli değildir (Resim 2). 3-4 nolu klineler mezar odasının kuzey duvarında (Resim 3), 5-6 nolu klineler mezar odasının batı duvarında, 7-8 nolu kiline ise güney duvarında yer almaktadır (Resim 4). 8 nolu klinenin çocuk mezarı veya ölü hediyelerinin konulduğu alan olduğu düşünülmektedir. Bazı klinelerde yastık varken bazılarında ise yastık yoktur.