ÇUKURYURT KÖYÜ ARCOSOLİUMLU KAYA MEZARI

X: 41,468138 Y: 37,583811 Z:1040

Kaya mezarı, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çukuryurt köyünün 1.50km güneybatısında yer almaktadır. Köy, Batman merkezin kuş uçumu 45km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 9km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Ana kayaya oyulmuş mezar iki klineden oluşmaktadır ve klineler arcosoliumludur. Güney yönüne bakan giriş bölümü büyük oranda tahrip olmuş ve sonraki dönemlerde moloz taşlarla kapatılmıştır (Resim 1). (Resim 2) Mezar odası kare planlıdır. Mezarın kuzey ve batı duvarlarında birer adet kline bulunmaktadır. 1 nolu kline mezar odasının kuzey duvarında (Resim 3), 2 nolu kline ise mezar odasının kuzey duvarında bulunmaktadır (Resim 4). Klinelerin yastık bölümlerine mevcuttur. Kaya mezarın genelinde tahribat söz konusudur.