DÜZMEŞE KÖYÜ KAYA MEZAR

X:41.434645 Y:37.597015 Z:1.101.73

Kaya mezar, Batman ili, Gercüş ilçesine bağlı Düzmeşe köyünün 1km güneybatısında bulunmaktadır. Düzmeşe köyü, Batman il merkezinin 60km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 9km kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Kaya mezarı 2 klineden oluşmaktadır ve klineler mezar odasının doğu ve kuzey duvarlarında bulunmaktadır. Mezar odasına geçiş batıya bakan girişten sağlanmaktadır. Mezar odası, kareye yakın planlıdır. 1 nolu kline, mezar odasının doğu duvarında, 2 nolu kline, mezar odasının kuzey duvarında bulunmaktadır. Kaya mezarın içi günümüzde zeminden kline seviyesine kadar su ile dolu olup, mezarın giriş kısmında düzensiz moloz taşlardan bir koridor oluşturulmuştur. Mezarın genelinde tahribat söz konusudur.