KHAMASORION(TAŞ SANDUKA) MEZAR

X: 41,412287 Y: 37,769684 Z: 540 m

Khamasorıon (Taş sanduka) mezar, Batman ili, Hasankeyf ilçe merkezinde yer alan Hasankeyf Kalesi’nin 200m kadar güneyinde yer alan kanyon vadide yer almaktadır. Vadinin doğu yamacında yer alan, ortalama boyutu 3.50x3.50m ölçülerinde olan, büyükçe bir kaya kütlesinin işlenmesiyle oluşturulmuş mezarın iç kısmı, toprakla dolmuştur.

Kütle kaya parçasının dolgudan 0.80m yüksekliğindeki yüzeyine mezar yapılmıştır. Mezar, 1.55m x 0.58m ölçülerindedir. Ölünün konulduğu zemin, dolgu toprakla kaplıdır.