RAŞİYE BOĞAZI KAYA MEZARLARI

X: 41,419991 Y: 37,696806 Z: 709.09 m

Raşiye Boğazı, Batman ili Hasankeyf ilçesi sınırları içinde yer almaktadır. Hasankeyf ilçesinin 2.00km güneyinde, Hasankeyf-Karaköy yolu üzerinde dört adet kaya mezarı bulunmaktadır.

1 Nolu Mezar, arcosoliumlu (üstü kemerli mezar hücresi) ve iki klinelidir. Girişi güneyde yer almaktadır ve girişinde basamak mevcuttur. Klineler mezar odasının kuzey ve batı duvarlarında bulunmaktadır. 1 nolu kline, mezar odasının kuzey duvarında, 2 nolu kline ise mezar odasının batı duvarında yer almaktadır.

2 Nolu Mezar, 1 nolu mezarın batısında yer almaktadır ve iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ön giriş odası yer almaktadır. Ön giriş odasına geçiş, güneye bakan kemerli girişten geçilmektedir. Ön giriş odasının kuzeydoğusundan ise ana mekâna giriş yapılmaktadır. Mezar odasının iç kısmında herhangi bir niş veya kline izine rastlanmamıştır. Olasılıkla mezarlık alanın iç kısmı farklı kullanım amaçları doğrultusunda ikincil kullanım görmüş olmalıdır.

3-4 Nolu Mezarlar, 2 Nolu Mezar’ın batısında kayalık alanın güney cephesinde doğu-batı doğrultulu olarak basit bir işçilikle yapılmıştır. Her iki mezar da tekne tipli mezar olup aynı özellikleri göstermektedir.