YOLÜSTÜ KÖYÜ2 NOLU KAYA MEZARI

X:41,608948 Y:37,713326 Z:654,54

2 nolu kaya mezarı, Batman il merkezinin 46km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 16.95km doğusunda bulunan Yolüstü (Kedile) köyünün güneyindeki tepenin yamacında yer almaktadır.

Kaya mezarına giriş, güney yönündedir. Mezar, kuzey, doğu ve batı duvarlarında yer alan 3 klineden oluşmaktadır. 1 nolu kline, mezar odasının batı duvarında, 2 nolu kline, mezarın kuzey duvarında, 3 nolu kline mezar odasının doğu duvarında yer almaktadırlar. Klinelerin yastık kısımları mevcuttur ve klinelere ait bariyerler tahrip olmuştur.